โลหิตจางในผู้สูงอายุ

   โลหิตจางเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายในวัยเจริญพันธุ์ แต่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในวัยชรา สำหรับเกณฑ์การวินิจฉัยโลหิตจางนั่นคือ ฮีโมโกลบินน้อยกว่า 12 กรัมต่อเดซิลิตรในเพศหญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ และฮีโมโกลบินน้อยกว่า 13 กรัมต่อเดซิลิตรในเพศชาย

สาเหตุของโลหิตจางในผู้สูงอายุ
   1. การขาดสารอาหาร
       1.1 ขาดธาตุเหล็ก
อาจมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือจากการเสียเลือดเรื้อรังในทางเดินอาหาร หรือจากความผิดปกติของการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกาย
อาการที่พบ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มุมปากอักเสบ อยากกินของแปลก ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ริมฝีปากแตกเป็นร่อง
       1.2 ขาดวิตามินบี 12
ส่วนมากในผู้สูงอายุมักมีสาเหตุมาจากการดูดซึมที่น้อยลง
อาการที่พบ เช่น ระบบประสาทไขสันหลังผิดปกติ ลิ้นอักเสบ
       1.3 ขาดกรดโฟลิก
มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิกไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มสุรา อีกทั้งสุรายังทำให้ไปลดการดูดซึมกรดโฟลิกอีกด้วย
อาการที่พบคล้ายกับอาการขาดวิตามินบี 12 แต่จะไม่พบอาการทางระบบประสาท
   2. โรคเรื้อรัง เช่น โรคไตเรื้อรัง
   3. ไม่ทราบสาเหตุ เช่น อาจเกิดจากความเสื่อมของร่างกายตามวัย ส่งผลให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง หรือไตเสื่อมลง หรือการสร้างฮอร์โมนอิริโทรโพอิตินลดลง

   ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลหิตจาง เช่น ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง การทรงตัวแย่ลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

   การรักษาส่วนใหญ่มักเป็นการให้ยาหรือการให้สารอาหารทดแทน ร่วมกับการรักษาสาเหตุของโลหิตจางในผู้ป่วยแต่ละราย


อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Aerolet Toilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMI


รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] https://shorturl.asia/ZmhGi
[2] https://bangkokhatyai.com/knowledge/view/442
[3] https://www.doctorraksa.com/th-TH/blog/anemia.html
[4] http://medinfo2.psu.ac.th/psychiatry/My%20site/data/public/nursing/nursing.pdf
[5] http://www.tsh.or.th/file_upload/files/vol-04%2008%20Anemia%20in%20Older%20Adults.pdf