รู้จักโรค ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรง

   โรค ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาท พบบ่อยในผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-65 ปี โรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด คาดว่าเกิดจากหลายปัจจัย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตจากปอดติดเชื้อและระบบหายใจล้มเหลว โดยเฉลี่ยประมาณ 2.5 ปีหลังมีอาการแสดง แต่ถ้าหากผู้ป่วยดูแลตนเองอย่างดีทั้งกายและใจ และมีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวหรือคนรอบข้าง อาจทำให้ผู้ป่วยบางรายมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 10 ปี

   อาการที่พบ : แรกเริ่มผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงที่มือ-แขน-ขา หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน จากนั้นจะอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ลามไปทั้งสองข้าง อาจพบกล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้อเต้น พูดไม่ชัด สำลักน้ำหรืออาหารง่าย กลืนอาหารไม่ได้ หายใจเหนื่อยร่วมด้วย หากการดำเนินโรครุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยอาจจะต้องใส่สายให้อาหารและท่อช่วยหายใจ

   โรคนี้ไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด โดยทั่วไปจะเป็นการรักษาตามอาการ การรับประทานยา การกายภาพบำบัดและการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

   ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคนี้ แต่สามารถดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงได้ เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่หักโหมจนเกินไป ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสารเสพติด ไม่สัมผัสสารเคมีต่าง ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียด


อุปกรณ์พยุงแขนสำหรับผู้ที่มีแขนอ่อนแรง อุปกรณ์ฝึกเดิน ฝึกการทรงตัว อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่มา
[1] shorturl.asia/2tx
[2] shorturl.asia/vzK
[3] https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/ALS_detail
[4] https://www.doctorraksa.com/th-TH/blog/amyotrophic-lateral-sclerosis.html