ประเภทและความแตกต่างของอุปกรณ์ช่วยเดิน (Walking aids)

   อุปกรณ์ช่วยเดินหรือเครื่องช่วยเดิน เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงรูปแบบการเดิน การทรงตัว หรือเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการเคลื่อนที่ และยังสามารถช่วยถ่ายโอนน้ำหนักจากแขนสู่พื้นได้ เพื่อลดการลงน้ำหนักที่ขามากเกินไป

   อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walking aids) แบ่งเป็นหลายประเภท ดังนี้

   1. ไม้เท้า (Canes)   ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยรับน้ำหนักร่างกายได้ 20-25% ของน้ำหนักตัว สามารถใช้มือเพียงข้างเดียวในการใช้อุปกรณ์ได้ จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัว ผู้ป่วยข้อเข่าหรือสะโพกเสื่อม เช่น ผู้สูงอายุหลังค่อม ผู้ที่มีปัญหาขาหรือข้อเท้าไม่เท่ากัน แต่จะไม่เหมาะกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือผู้ป่วยกระดูกหักที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยรับน้ำหนักมากกว่า ความเหมาะสมในการใช้งานไม้เท้า ความสูงของมือจับไม้เท้าควรมีระดับเท่ากับสะโพกของผู้ใช้ เมื่อใช้งานข้อศอกจะงอประมาณ 15-30 องศา ถ้าความสูงไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ใช้งานตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งและเสี่ยงต่อการล้มได้

   หมายเหตุ : บริเวณปลายไม้เท้าควรมีปลอกยางเพื่อป้องกันการลื่นไถลขณะเดิน และควรอัดยางให้ภายในเป็นสูญญากาศเพื่อให้ปลายไม้เท้าสัมผัสกับพื้นอย่างเต็มที่

   2. ไม้ค้ำยัน (Cruthes)   เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าไม้เท้า แต่ผู้ใช้จะใช้พลังงานในการเดินค่อนข้างมากกว่าและต้องมีแรงแขนค่อนข้างมากเพื่อช่วยในการพยุงตนเอง เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหัก ผู้ป่วยหลังผ่าตัดขา หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว ไม้ค้ำควรถือด้วยมือทั้ง 2 ข้างเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในขณะเดิน ไม้ค้ำมีหลายชนิด ดังนี้
       - Axillary Crutches : ไม้ค้ำยันใต้รักแร้ รองรับน้ำหนักได้ถึง 80% ของน้ำหนักตัว
       - Forearm Crutches : ไม้ค้ำยันที่มีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40-45%
       - Platform Crutches : ข้อบ่งใช้คล้ายไม้ค้ำยันใต้รักแร้ แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงน้ำหนักที่แขนท่อนล่างได้

   3. เครื่องช่วยเดิน 4 ขา (Walkers)
       เป็นอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงมากที่สุด เนื่องจากมีฐานการรองรับน้ำหนักที่กว้าง น้ำหนักเบาและเดินได้ง่าย เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี

        - Standard walker or Pick up walker   เป็นอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงมากที่สุด เนื่องจากมีฐานการรองรับน้ำหนักที่กว้าง น้ำหนักเบาและเดินได้ง่าย เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี

   ข้อเสียของ walker คือ มีขนาดใหญ่เทอะทะ การเดินไม่เป็นไปตามปกติ เนื่องจากแขนไม่ได้มีการแกว่ง และไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้

   การวัดความสูง walker ให้เท้าของผู้ป่วยอยู่ระดับเดียวกับขาหลังของ walker มือจับของ walker ควรอยู่ระดับเดียวกับปุ่มกระดูกข้างสะโพก หรือเมื่อจับที่จับ walker แล้ว ข้อศอกควรงอประมาณ 15-30 องศา

        - Wheeled walker or Rollator   เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา แบบมีล้อติด เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงแขนทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถยก walker ได้ หรือการทำงานของแขนไม่สัมพันธ์กัน

รถเข็นช่วยเดิน Rollator 4 ล้อ

ที่มา :
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/old-man-with-grey-mustache-use-walker-to-move-vector-25056709
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/elderly-woman-old-lady-character-with-paddle-vector-25657977
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/older-man-with-crutches-disability-elderly-vector-11907827
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/old-man-walking-with-stick-full-length-vector-21197854
https://www.shutterstock.com/vectors
https://meded.psu.ac.th