ประเภทและความแตกต่างของอุปกรณ์ช่วยเดิน (Walking aids)

           อุปกรณ์ช่วยเดินหรือเครื่องช่วยเดิน เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงรูปแบบการเดิน การทรงตัว หรือเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการเคลื่อนที่ และยังสามารถช่วยถ่ายโอนน้ำหนักจากแขนสู่พื้นได้ เพื่อลดการลงน้ำหนักที่ขามากเกินไป

           อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walking aids) แบ่งเป็นหลายประเภท ดังนี้

1.ไม้เท้า (Canes)

credit : https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/old-man-walking-with-stick-full-length-vector-21197854

         ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยรับน้ำหนักร่างกายได้ 20-25% ของน้ำหนักตัว สามารถใช้มือเพียงข้างเดียวในการใช้อุปกรณ์ได้ จะเหมาะกับ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัว ผู้ป่วยข้อเข่าหรือสะโพกเสื่อม เช่น ผู้สูงอายุหลังค่อม ผู้ที่มีปัญหาขาหรือข้อเท้าไม่เท่ากัน แต่จะไม่เหมาะกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือผู้ป่วยกระดูกหักที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยรับน้ำหนักมากกว่า ความเหมาะสมในการใช้งานไม้เท้า ความสูงของมือจับไม้เท้าควรมีระดับเท่ากับสะโพกของผู้ใช้ เมื่อใช้งานข้อศอกจะงอประมาณ 15-30 องศา ถ้าความสูงไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ใช้งานตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และเสี่ยงต่อการล้มได้

หมายเหตุ : บริเวณปลายไม้เท้าควรมีปลอกยางเพื่อป้องกันการลื่นไถลขณะเดิน และควรอัดยางให้ภายในเป็นสุญญากาศเพื่อให้ปลายไม้เท้าสัมผัสกับพื้นอย่างเต็มที่

2.ไม้ค้ำยัน (Cruthes)

credit : https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/older-man-with-crutches-disability-elderly-vector-11907827

          เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าไม้เท้า แต่ผู้ใช้จะใช้พลังงานในการเดินค่อนข้างมากกว่าและต้องมีแรงแขนค่อนข้างมากเพื่อช่วยในการพยุงตนเอง เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหัก ผู้ป่วยหลังผ่าตัดขา หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว ไม้ค้ำควรถือด้วยมือทั้ง 2 ข้างเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในขณะเดิน

ไม้ค้ำมีหลายชนิด ดังนี้

-axillary crutches : ไม้ค้ำยันใต้รักแร้ รองรับน้ำหนักได้ถึง 80% ของน้ำหนักตัว

-forearm crutches : ไม้ค้ำยันที่มีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถรองรับน้ำหนักได้ 40-45%

-platform crutches : ข้อบ่งใช้คล้ายไม้ค้ำยันใต้รักแร้ แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงน้ำหนักที่แขนท่อนล่างได้

3.เครื่องช่วยเดิน 4 ขา (Walkers)

           เป็นอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงมากที่สุด เนื่องจากมีฐานการรองรับน้ำหนักที่กว้าง น้ำหนักเบาและเดินได้ง่าย เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี

- Standard walker or Pick up walker

credit : https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/elderly-woman-old-lady-character-with-paddle-vector-25657977

เป็นอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงมากที่สุด เนื่องจากมีฐานการรองรับน้ำหนักที่กว้าง น้ำหนักเบาและเดินได้ง่าย เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี ข้อเสียของ walker คือ มีขนาดใหญ่เทอะทะ การเดินไม่เป็นไปตามปกติ เนื่องจากแขนไม่ได้มีการแกว่ง และไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้

การวัดความสูง walker ให้เท้าของผู้ป่วยอยู่ระดับเดียวกับขาหลังของ walker มือจับของ walker ควรอยู่ระดับเดียวกับปุ่มกระดูกข้างสะโพก หรือเมื่อจับที่จับ walker แล้ว ข้อศอกควรงอประมาณ 15-30 องศา

- Wheeled walker or Rollator

credit : https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/old-man-with-grey-mustache-use-walker-to-move-vector-25056709

เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา แบบมีล้อติด เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงแขนทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถยก walker ได้ หรือการทำงานของแขนไม่สัมพันธ์กัน

"รถเข็นช่วยเดิน Rollator 4 ล้อ"

สามารถดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tht.co.th/index.php/product/rollator/outdoor-rollator/let-s-fly.html

ที่มา : https://www.shutterstock.com/vectors

https://meded.psu.ac.th