ภาวะพร่องวิตามินดี

   ภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี คือ ภาวะที่ระดับของวิตามินดีในร่างกายต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้ไปลดประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ โดยระดับวิตามินดีในร่างกายจะถูกวัดในรูปแบบของค่า 25-Hyproxy-Vitamin D (ค่าปกติ >30 ng/mL, ภาวะพร่องวิตามินดี = 20-30 ng/mL, ภาวะขาดวิตามินดี <20 ng/mL )
ภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดีมีสาเหตุมาจากอะไร?
   • การรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีไม่เพียงพอ เช่น อาหารมังสวิรัติ
   • การได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดต่าง ๆ ทำให้ผิวหนังสังเคราะห์วิตามินดีลดลง
   • ความเจ็บป่วย โรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการผ่าตัดทางเดินอาหารที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูดซึมวิตามินดีของทางเดินอาหาร
   • การรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาขยายหลอดลม ยากันชัก
หากพบภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดีควรปฎิบัติตัวอย่างไร?
   • ทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ร่างกายได้รับแสงแดดที่เพียงพอในช่วงแสงแดดอ่อน ๆ แนะนำอย่างน้อย 15 นาทีต่อครั้ง 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์
   • รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง เช่น น้ำมันตับปลา ไข่แดง นม ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน
   • รับประทานวิตามินดีเสริม ตามคำแนะนำของแพทย์
   • พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามอาการและตรวจวัดระดับวิตามินดีในเลือดของร่างกาย

ป้องกันอุบัติเหตุหกล้มจากกระดูกพรุน

   อุปกรณ์ช่วยเดิน/อุปกรณ์ฝึกเดิน

Dynamico Grillo Let's Fly
             
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


   อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์

ที่มา :
[1] https://www.sanook.com/health/12569/
[2] https://www.prachachat.net/rama-health/news-382939
[3] https://www.xn--12cl1ca7azax8dzb0cwff0m.com/archives/9917
[4] https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/march-2019/vitamin-d