แนะนำวิธีในการเลือกเตียง ที่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วย TurnAid !!!


อุปกรณ์พลิกตัวหรือ TurnAid คืออะไร ?

     TurnAid เป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยอ่อนแรงทั้งตัว อุปกรณ์ดังกล่าวจะเข้ามาช่วยผู้ดูแลให้สามารถพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงได้ง่ายขึ้น โดยมีราวหมุนทั้งสองด้านของอุปกรณ์เป็นตัวหมุนผ้าไป-มาเพื่อช่วยพลิกตัวผู้ป่วย รวมทั้งมีรีโมทคอนโทรลเพิ่มความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์พลิกตัว การใช้อุปกรณ์พลิกตัวนี้มีข้อดีคือทำให้ช่วยลดจำนวนผู้ดูแลลง ช่วยผ่อนแรง และลดต้นทุนในการจ้างคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงลงได้

เตียงแบบใด ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วย TurnAid ???
     โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยสามารถใช้แยกและประกอบกับเตียงผู้ป่วยอื่น ๆ ที่มีราวเตียงได้หลายรุ่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องตรวจสอบให้พร้อมก่อนนำอุปกรณ์พลิกตัวไปติดตั้ง มีสิ่งที่ควรตรวจสอบดังนี้

     1. เตียงผู้ป่วยควรมีราวเตียงในลักษณะเหลี่ยม กว้างอย่างน้อย 5 cm. เพื่อให้ตัวอุปกรณ์สามารถยึดเกาะได้     2. ควรมีช่องว่างระหว่างเตียงและราวเตียงด้านในอย่างน้อย 50 mm.

     3. พื้นเตียงควรมีคานเพื่อให้ Control box ยึดเกาะได้

     4. ควรมีช่องว่างระหว่างขอบหัวเตียงหรือปลายเตียงถึงขอบ TurnAid อย่างน้อยด้านละ 25-60 mm.

     5. ไม่ควรมีคานเตียงขวางในระยะ 98 cm. เนื่องจากต้องนำอุปกรณ์พลิกตัวมาติดตั้งกับราวเตียง หากมีคานเตียงติดขวางอยู่ด้านในจะทำให้ไม่สามารถใส่น็อตเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ได้

     6. อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วย TurnAid มีน้ำหนักรวมราวทั้งสองด้าน 46 kg. ดังนั้น เตียงที่จะใช้ติดตั้งอุปกรณ์นี้ควรมีความแข็งแรงพอสมควร

     ตัวอย่างเตียงผู้ป่วยที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง TurnAid ได้

*ในการติดตั้งอุปกรณ์อาจจะต้องมีการถอดราวเตียงตัวเดิมออก

ตัวอย่าง Application การใช้ TurnAid