ผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างไร?

   "ผู้ป่วยติดเตียง" คือ ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังจนเกิดสภาวะของร่างกายเสื่อมโทรม อาจเป็นผู้ป่วยที่ยังรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติ กล่าวคือ การช่วยเหลือหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้น้อยลงหรืออาจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย นอกจากนี้แล้วการนอนติดเตียงยังเป็นภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมาอีกมากมายซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดผู้ป่วยติดเตียง
   สาเหตุอาจเกิดจากความเจ็บป่วยจากการเป็นโรค, เกิดจากการประสบอุบัติเหตุและการผ่าตัดใหญ่

อาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยติดเตียง
   เนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนนิ่งเป็นเวลานาน ๆ หรืออาจจะตลอดทั้งวัน ทำให้มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนตามมามากมาย เช่น การเกิดแผลกดทับ เกิดจากการกดทับบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังถูกทำลายแบบเฉพาะที่ ทำให้เกิดเนื้อตายและแผลขึ้นมาได้และอาจมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย ซึ่งในอนาคตอาจนำมาสู่โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ทั้งการติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ซึ่งการติดเชื้อนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้อุปกรณ์การแพทย์เป็นเวลานาน ๆ ได้ด้วยเช่นกัน เช่น การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายปัสสาวะเป็นระยะเวลานาน

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง
   เพื่อป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ดูแลจำเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การรับประทานอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย หรือแม้กระทั่งท่าทางการนอนเพราะมีผลต่อการเกิดแผลกดทับได้ การจัดท่านอนก็มีส่วนสำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับผู้ดูแลต้องหมั่นเปลี่ยนท่านอนและจับผู้ป่วยพลิกตัวอยู่เสมอ (ควรพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง) ในส่วนของการรับประทานอาหารผู้ป่วยจะต้องได้รับสารอาหารและกากใยครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยภาวะขาดสารอาหารและป้องกันอาการท้องผูกในผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ผู้ดูแลต้องหมั่นตรวจเช็คและติดตามผลการตรวจจากแพทย์ว่าผู้ป่วยได้รับสารอาหารมากพอหรือไม่ ถ้ายังไม่มากพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาอาหารเสริมหรือหาหนทางแก้ไขต่อไป

   แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการดูแลผู้ป่วยแล้ว ผู้ดูแลก็ควรดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องใช้พลังกาย พลังใจ และความรู้เป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ดูแลควรหาเวลาพักผ่อนกายและใจให้กับตัวเองอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดูแลเกิดความภาวะซึมเศร้าตามมาได้

อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง TurnAid

ที่มา
https://kinrehab.com/
https://med.mahidol.ac.th/
https://www.saijai-icare.com/
https://marquettechamber.com/
https://www.bangkokhospital.com/