อุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครก (Aerolet Toilet Lift) เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครก เหมาะกับการนำไปติดตั้งภายในห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเข่าและขา สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด 150 กิโลกรัม (Maximum load) ควบคุมการลุก-นั่ง ด้วยระบบไฟฟ้า  โดยหัวข้อนี้ เราจะมาแนะนำการติดตั้ง อุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครก (Aerolet Toilet Lift) ภายในห้องน้ำ  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

            ขั้นตอนการติตตั้ง

            1. ตรวจสอบขนาดของชักโครกของผู้ใช้งานว่าสามารถติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครก (Aerolet Toilet Lift) โดยขนาดต้องไม่เกิน

  • ความสูงของชักโครกของผู้ใช้งานไม่ควรสูงเกิน 390-420 mm.
  • ความกว้างของชักโครกของผู้ใช้งานไม่ควรกว้างเกิน 380 mm.
  • พื้นที่การติดตั้งกับชักโครกอย่างน้อยควรมีพื้นที่ 0.39 ตารางเมตร

2. ทำการเครื่องย้ายอุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครก (Aerolet Toilet Lift) สวมครอบไปกับชักโครกของผู้ใช้งาน

3. ทำการยึดสกรูอุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครก (Aerolet Toilet Lift) เข้ากับตัวชักโครกของผู้ใช้งาน

4. ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครก (Aerolet Toilet Lift)สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 VAC ในการทำงาน ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านมีแบตเตอร์รี่ในตัว สามารถใช้งานได้มากกว่า 8 ชั่วโมง   สายไฟภายในหุ้มปลอกกันน้ำ จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยด้านไฟฟ้าขณะใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุง