อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้งานง่ายและปลอดภัยได้อย่างไร?

   “ผู้สูงอายุ” (Older Person) (องค์การสหประชาชาติ) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีสมรรถภาพร่างกายที่ลดต่ำลงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และจากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกายและการมองเห็น โดยอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ “การหกล้มภายในห้องน้ำ” ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญในการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนห้องน้ำให้มีความปลอดภัย เพิ่มความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ

   สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนห้องน้ำให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาข้อเข่านั่นคือ “โถสุขภัณฑ์” เนื่องจากผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า เช่น ผู้ที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง, ข้อเข่าเสื่อม จะไม่สามารถลงน้ำหนักหรือลงแรงที่เข่าได้มากนัก ส่งผลให้เวลาเข้าห้องน้ำก็มักจะมีปัญหาในการลุก-นั่งจากโถสุขภัณฑ์ ทำให้การดำเนินกิจวัตรประจำวันทำได้ลำบาก ลดความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ต้องมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือเวลาเข้าห้องน้ำ ลดความเป็นส่วนตัวในการเข้าห้องน้ำ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำได้

   ดังนั้น ในบทความนี้ผู้บรรยายจึงขอแนะนำ อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ (Toilet Lift) Model : PHC-01-Series จาก Primus ซึ่งเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ที่จะช่วยรองรับและดันสะโพกของผู้ใช้งานขึ้นและลงขณะใช้โถสุขภัณฑ์ ช่วยผ่อนน้ำหนักที่กระทำลงบนข้อเข่า เพิ่มความปลอดภัยในห้องน้ำ เพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ตัวอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ง่ายทั้งกับโถสุขภัณฑ์เดิมและโถสุขภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น Nursing Home, บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลผู้สูงอายุ หรือศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยไม่ต้องเจาะหรือยึดกับพื้นห้องน้ำ

   หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าการใช้อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ (Toilet Lift) มีข้อดีอย่างไร?

• ช่วยผ่อนแรงและเพิ่มความสะดวกสบายในขณะลุกนั่งโถสุขภัณฑ์
   สำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า, ขา หรือสะโพก อาจจะมีปัญหาในการลุก-นั่งโถสุขภัณฑ์ลำบาก ไม่สามารถใช้แรงตั้งแต่บริเวณสะโพกลงไปได้ ดังนั้นอุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์จะช่วยผ่อนแรงผู้ใช้งานในการลุก-นั่งได้ เนื่องจากอุปกรณ์จะทำงานโดยการปรับระดับความเอียงของที่นั่งโถสุขภัณฑ์เพื่อรองรับสะโพกของผู้ใช้งานในขณะลุก-นั่งจากโถสุขภัณฑ์ จึงช่วยผ่อนแรงที่กระทำต่อข้อเข่าและสะโพก ทำให้ลดอาการบาดเจ็บของข้อได้

• เพิ่มความปลอดภัยขณะลุก-นั่งโถสุขภัณฑ์
   ผู้สูงอายุหลาย ๆ ท่าน เมื่อเข้าห้องน้ำมักเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนื่องจากการเสื่อมสภาพของร่างกาย ทำให้ความสามารถในการเดิน การทรงตัว และการมองเห็นลดลง ประกอบกับวัสดุพื้นห้องน้ำอาจจะลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีที่ลื่นล้มรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียว การมีอุปกรณ์พยุงสำหรับนั่งโถสุขภัณฑ์จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้ เนื่องจากสามารถจับราวจับของตัวอุปกรณ์ในการช่วยพยุงตัวขึ้น-ลงจากโถสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ยังสามารถปรับระดับความสูงทำให้การลุก-นั่งจากโถสุขภัณฑ์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเพราะใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำเพียง 24 โวลต์กระแสตรง

• ใช้งานง่าย มีราวจับพร้อมปุ่มกดสั่งขึ้น-ลง
   อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ Toilet Lift สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่กดปุ่มปรับขึ้น-ลง ที่บริเวณราวจับทางด้านขวามือ โดยปุ่มจะมี LED แสดงสถานะไฟเลี้ยง
       ปุ่มปรับขึ้น (Up) เป็นปุ่ม LED สีฟ้า
      • ปุ่มปรับลง (Down) เป็นปุ่ม LED สีเหลือง

สามารถเลือกรูปแบบการทำงาน Up-Down ได้ 2 ลักษณะ
   • Continuous Function คือ การกดปุ่ม Up-Down เพียงคลิกเดียว อุปกรณ์พยุงจะยกระดับขึ้นหรือลดระดับอย่างต่อเนื่องจนสุดพิสัยการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์พยุง
   • Instant Function คือ การกดปุ่ม Up-Down โดยกดปุ่มค้างไว้ อุปกรณ์พยุงจะยกระดับขึ้นหรือลดระดับลงตามระยะเวลาการกดปุ่ม

• เพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
   ผู้ที่มีปัญหาการลุก-นั่งจากโถสุขภัณฑ์ เมื่อทำธุระในห้องน้ำอาจจะต้องมีผู้ดูแลคอยให้ความช่วยเหลือ ทำให้ความเป็นส่วนตัวในการใช้ห้องน้ำลดลง การมีอุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ทำให้ผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูแลผู้ใช้งานในขณะลุก-นั่งโถสุขภัณฑ์ทุกครั้ง จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการเข้าห้องน้ำให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น **อุปกรณ์สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม**

• ติดตั้งง่าย โดยยึดเข้ากับโถสุขภัณฑ์เดิมได้หลายขนาด ไม่ต้องเจาะหรือยึดกับพื้นห้องน้ำ
   อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ Toilet Lift สามารถติดตั้งได้ง่าย สามารถยึดเข้ากับโถสุขภัณฑ์เดิมได้หลายขนาดที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป การติดตั้งอุปกรณ์นั้นไม่ต้องเจาะหรือยึดกับพื้นห้องน้ำ เพียงแค่นำอุปกรณ์ไปสวมเข้ากับโถสุขภัณฑ์เดิมและใส่สกรูระหว่างโถสุขภัณฑ์กับตัวอุปกรณ์

   นอกจากอุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์แล้ว ยังมีอุปกรณ์ฝึกเดินสำหรับกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก (ยี่ห้อ Ormesa), รถเข็นช่วยเดิน ผู้ที่มีปัญหาด้านการเดิน การทรงตัวที่ไม่มั่นคง (ยี่ห้อ Topro), อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง (ยี่ห้อ TURNAID), Quha Zono เมาส์ไร้สายเพื่อผู้พิการ, เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 4 ไกร์, Armon อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง เป็นต้น

ที่มา
https://shorturl.asia/69kvM
https://www.tht.co.th/product/toilet-lift-88.html
https://www.tht.co.th/blog/Toilet_Lift-THTKnow62/
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30453