โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke ในผู้สูงอายุ

   โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนของสมองได้ ซึ่งผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากอายุที่มากขึ้นและการเสื่อมสภาพของอวัยวะในร่างกาย เช่น ผนังหลอดเลือดเสื่อม หรือมีโรคประจำตัวอยู่เดิม เช่น เบาหวาน ความดัน ภาวะอ้วน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดได้

อาการเบื้องต้น
   • อาการชา
   • แขน-ขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
   • สับสน ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด
   • มีปัญหาในด้านการเดิน เดินเซ
   • มึนงง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
   • ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว
   • ตาพร่ามัวหรือมองเห็นไม่ชัด

สังเกตอาการของโรคง่าย ๆ ด้วยแนวทาง “FAST”
   F (Face) : ตรวจเช็คอาการว่ามีอาการกล้ามเนื้อที่หน้าอ่อนแรง หรือไม่สามารถพูดหรือยิ้มได้หรือไม่?
   A (Arm) : ตรวจเช็คอาการชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่แขนและขา โดยทำการยกแขนหรือขาขึ้น เพื่อสังเกตว่ามีแขนและขาข้างไหนไม่มีแรงหรือไม่?
   S (Speech) : ตรวจเช็คว่ามีอาการลิ้นแข็ง พูดลำบาก พูดติด ๆ ขัด โดยตรวจเช็คโดยการถามคำถามหรือให้พูดบทสนทนาตอบโต้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
   T (Time) : หากเกิดอาการตามแนวทางที่กล่าวมา ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

การดูแลหรือวิธีป้องกัน
   • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
   • งดอาหารที่มีไขมันสูง หรืออาหารที่มีรสหวานมากเกินไป
   • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
   • เมื่อมีโรคประจำตัวควรรับประทานยาให้ครบตามคำสั่งแพทย์ และปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการควบคุมโรคประจำตัวและการดูแลตนเอง
   • งดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา
   • ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo Let's Fly Toilet Lift


รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKTurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
https://www.medparkhospital.com/content/stroke
https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/
https://sukumvithospital.com/uploadimages/kext579.jpg
http://www.khonkaenram.com/th/services/health-information/health-articles/med/stroke
https://www.theworldmedicalcenter.com/uploads/ckeditor/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/images/43996496_l_Small.jpg