ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Antigen Test ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

   เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 กำลังระบาดอย่างหนัก โรงพยาบาลและสถานที่ตรวจ COVID-19 นั้นเริ่มไม่เพียงพอและหลาย ๆ ท่านอาจจะกังวลว่าจะได้รับเชื้อเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาล จึงเริ่มมีการซื้อชุดตรวจ Rapid Antigen Test มาใช้ตรวจด้วยตนเองที่บ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว แล้ว Rapid Antigen Test คืออะไร? แล้วมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างกันมาหาคำตอบกัน

สารบัญ
   • Rapid Antigen Test คืออะไร?
   • วิธีการใช้งาน
   • ข้อควรระวัง

Rapid Antigen Test คืออะไร?
   Rapid Antigen Test คือ ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10-30 นาที เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งผลที่แน่นอนควรตรวจจากห้องปฎิบัติการด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ที่โรงพยาบาล

   ซึ่ง Rapid Antigen Test นั้นจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เบื้องต้น ซึ่งอาจจะสงสัยว่าติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการชัดเจนหรือเป็นกลุ่มที่มีเสี่ยงสูง

Rapid Test แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
   1. Rapid Test ชนิดตรวจ Antigen (Rapid Antigen Test)
   2. Rapid Test ชนิดตรวจ Antibody (Rapid Antibody Test)

   Rapid Antigen Test คือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้วิธีการ Swab เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งที่บริเวณจมูกลึกถึงคอ หรือเก็บจากบริเวณอื่น โดยผู้ตรวจจะต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ดังนั้นจำเป็นจะต้องไปตรวจแบบ RT-PCR ซ้ำที่โรงพยาบาล

ข้อดีของ Rapid Antigen Test
   • ใช้งานง่าย สะดวก ทราบผลภายใน 10-30 นาที
   • เหมาะกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการชัดเจนหรือเป็นกลุ่มที่มีเสี่ยงสูง (ใช้เพื่อการตรวจคัดกรองเบื้องต้น)

   Rapid Antibody Test คือ การตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 โดยใช้วิธีการเจาะเลือด ผู้ตรวจจะต้องรับเชื้อมาแล้ว 10 วันขึ้นไปถึงจะตรวจเจอภูมิคุ้มกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการตรวจนี้มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง เพราะภูมิคุ้มกันโควิด-19 ไม่ได้มาจากการติดเชื้อเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยดีแล้วก็สามารถตรวจพบได้

   ชุดตรวจ Rapid Antibody Test ไม่แนะนําให้ประชาชนทั่วไปซื้อมาตรวจด้วยตนเอง อนุญาตให้ใช้ได้แค่ในสถานพยาบาลเนื่องจากแปลผลการตรวจได้ยาก จึงควรใช้ภายใต้คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น (ข้อมูลจาก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย)

วิธีการใช้งานชุดตรวจ Rapid Antigen Test (ควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียดของชุดตรวจแต่ละยี่ห้อ ก่อนเริ่มใช้งาน)
   1. ก่อนการเริ่มใช้ Rapid Antigen Test ควรใส่หน้ากากและล้างมือด้วยสบู่ น้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันตัวเองให้เรียบร้อย และเตรียมถังขยะติดเชื้อเอาไว้สำหรับทิ้งอุปกรณ์เมื่อตรวจเสร็จ
   2. เก็บตัวอย่างเชื้อโดยใช้ก้านสำลีนำ Swab ซึ่งให้มากับชุดตรวจ มาแหย่เข้าที่จมูก ลำคอ หรือกระพุ้งแก้ม (ตามคำแนะนำที่มากับชุดตรวจ) จากนั้นหมุนก้านสำลีประมาณ 3-4 ครั้ง หรือค้างไว้ 3 วินาที
   3. นำก้านสำลีเก็บตัวอย่างที่ Swab แล้วมาใส่ในหลอดเก็บ จากนั้นหมุนวนในน้ำยาประมาณ 5 ครั้ง หรือ 15 วินาที เสร็จแล้วยกขึ้นเล็กน้อย บีบตรงหลอดเก็บตัวอย่างบริเวณปลายสำลีและปิดฝาหลอดเก็บให้แน่น
   4. เมื่อเสร็จแล้วเตรียมแผ่นทดสอบมารองไว้ด้านล่าง แล้วหมุนบริเวณปลายหลอดเก็บหรือใช้หลอดดูด หยดน้ำยาที่ผสมกับตัวสารคัดหลั่งแล้วหยดในแท่นตรวจ รอผลประมาณ 10-30 นาที

วิธีการอ่านผลตรวจ

   • ถ้าผลตรวจเป็นลบ ขึ้นขีดเดียวที่ตัวอักษร C แปลว่า (ไม่ติดเชื้อ)
   • ถ้าผลตรวจเป็นบวก ขึ้นสองขีดตรงตัวอักษร C และ T แปลว่า (พบเชื้อ)
   • หากไม่มีขีดที่ตัว แปลว่า แผ่นทดสอบ (Test) เสีย

   เมื่อทราบผลให้นำเอาแผ่นทดสอบและก้านสำลีทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ

ข้อควรระวัง
   • การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลที่แม่นยำ ส่วนการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) จะตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อในวันที่ 10 เป็นต้นไป จนกระทั่งหายป่วยแล้ว (หากตรวจนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวอาจให้ผลที่ไม่แม่นยำ)
   • การตรวจได้ผลเป็น Positive หรือ Negative ไม่ได้หมายความการันตีว่าจะพบเชื้อหรือไม่พบเชื้อ เพราะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับเชื้อมาแล้วด้วย หากมีอาการอื่น ๆ เพิ่มเติม ควรตรวจซ้ำเพื่อความแม่นยำ
   • Rapid Antigen Test ที่ใช้ตรวจจะต้องได้รับการอนุมัติจาก อย. แล้วเท่านั้น
   • วิธีเบื้องต้นในการตรวจ Rapid Antigen Test ควรอ่านเอกสารกำกับการใช้และดูวิธีการใช้ชุดตรวจแต่ละยี่ห้ออย่างเคร่งครัด

อุปกรณ์ดูแลผู้สุงอายุและผู้ป่วยภายในบ้าน

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift AeroletToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

ที่มา :
[1] https://www.destinationtunisie.info/test-pcr-trafiques-voyageurs-tunisie/
[2] https://www.marketingoops.com/exclusive/trending-exclusive/how-to-use-rapid-antigen-test-covid19/
[3] https://allwellhealthcare.com/rapid-test-covid-19/
[4] http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=1520
[5] https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/files/Guidance-rapid%20antibody%20test.pdf
[6] https://directorsblog.nih.gov/2020/05/07/study-finds-nearly-everyone-who-recovers-from-covid-19-makes-coronavirus-antibodies/comment-page-2/