(credit : http://www.liubaclinic.com/)

 อัมพฤกษ์และอัมพาต เป็นผลมาจากโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งนับเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยสามารถแบ่งสาเหตุแยกย่อยได้อีก 2 ประเภท คือ

     1. หลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตัน ทำให้สมองขาดเลือดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง (โดยพบได้ถึง 70-80% ของผู้ป่วยอัมพฤกษ์และอัมพาต) ส่งผลให้สมองตายหรือไม่สามารถทำงานได้ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น

     2. หลอดเลือดสมองแตก สมองจะได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกเลือดที่ไหลซึมออกมาจากหลอดเลือดเบียดเนื้อสมอง ทำให้สมองไม่สามารถทำงาน พบในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ภาวะความเครียด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

อัมพาตและอัมพฤกษ์ต่างกันอย่างไร?

     อัมพฤกษ์อัมพาตแม้จะมีสาเหตุการเกิดที่เหมือนกัน แต่ก็นับว่ามีความแตกต่างกัน ดังนี้
     อัมพาต คือ อาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวบริเวณแขนหรือขา หรือ แขนและขาได้ด้วยตนเอง
     อัมพฤกษ์ มีอาการคล้ายกับอัมพาต เพียงแต่แขนขาไม่ได้ไร้ความรู้สึกหรือขยับไม่ได้ไปเสียทีเดียว ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ยังสามารถเคลื่อนไหวเองได้ เพียงแต่จะมีอาการอ่อนแรง ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

สัญญาณบ่งบอกถึงอาการของโรค
     1. มีอาการชาหรืออ่อนแรงของแขนขา หรือใบหน้าด้านใดด้านหนึ่ง
     2. ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น
     3. พูดลำบากหรือพูดไม่ได้
     4. มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ
     5. มีอาการมึนงง เดินไม่มั่นคง เสียศูนย์


อ้างอิง
[1] http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=707
[2] http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%95/