นอนกรน-หยุดหายใจขณะนอน

   โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) เกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนต้นตีบแคบลงจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอน ซึ่งโรคนี้จะส่งผลให้ร่างกายและสมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

อาการน่าสงสัยคล้ายจะเป็นโรค OSA
   • เสียงนอนกรนดังผิดปกติ
   • หยุดหายใจขณะหลับ หรือมีอาการคล้ายสำลักขณะหลับ
   • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
   • ปวดศีรษะหลังตื่นนอน
   • ง่วงนอนมากผิดปกติในระหว่างวัน
   • ไม่มีสมาธิ ขี้ลืมมากขึ้น
   • ความรู้สึกทางเพศลดลง

ผลที่ตามมาจากโรค OSA
   • ภาวะง่วงนอนมากผิดปกติระหว่างวัน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรืออุบัติเหตุจากการทำงานมากขึ้นได้
   • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคซึมเศร้า

การรักษาโรค OSA (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ความรุนแรงของโรค และดุลยพินิจของแพทย์)
   • การใส่เครื่องอัดแรงดันบวก (Positive Airway Pressure)
   • การใส่อุปกรณ์ทางทันตกรรม
   • การผ่าตัดทางเดินหายใจที่มีภาวะตีบแคบ

นอกจากนี้ควรรักษาโรคร่วมที่อาจเป็นสาเหตุด้วย เช่น โรคไซนัสอักเสบ โรคต่อมทอนซิลอักเสบ โรคภูมิแพ้จมูก

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอื่น ๆ เช่น การนอนตะแคง การลดน้ำหนัก การงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Andrea Deluxe TurnAid Sofia 90 TAMI

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] https://shorturl.asia/iSj19
[2] https://shorturl.asia/GFhA1
[3] https://www.nonthavej.co.th/Obstructive-Sleep-Apnea.php
[4] https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/obstructive-sleep-apnea