แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท เดมเทค จำกัด

     เนื่องด้วย วันแรงงานแห่งชาติ ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 และจะเปิดทำการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562