แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท เดมเทค จำกัด

     ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ 1 วัน ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และจะเปิดทำการปกติในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562