หน้าฝน...ระวังโรคฉี่หนู
   โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์พาหะ เช่น หนู โค กระบือ แรคคูน สุกร โดยเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้จะปะปนอยู่ในแหล่งน้ำท่วมขังต่าง ๆ และสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน เชื้อโรคฉี่หนู หรือ Leptospira สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยผ่านทางผิวหนังที่มีแผล ผิวหนังที่เปื่อย หรือผ่านทางเยื่อบุอ่อนต่าง ๆ ของร่างกาย

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ได้แก่
   • กลุ่มคนอาศัยในพื้นที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
   • กลุ่มอาชีพเกษตรกร อาชีพขุดลอกท่อระบายน้ำ อาชีพทำงานในเหมืองแร่ อาชีพทำงานในโรงฆ่าสัตว์
   • กลุ่มคนชอบเดินป่า ชอบท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำต่าง ๆ
อาการและอาการแสดงของผู้ติดเชื้อ ได้แก่
   • ไม่มีอาการและอาการแสดง
   • มีอาการและอาการแสดง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
      - ระยะแรก (Leptospiremic Phase) : ในช่วง 7 วันแรกของการดำเนินโรค อาการที่พบได้ เช่น ไข้สูงฉับพลัน, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่อง หลังและต้นคอ, ตาแดง, คลื่นไส้อาเจียน, ปวดศีรษะ, ตัวเหลืองตาเหลือง, ต่อมน้ำเหลืองโต, ตับม้ามโต, ผื่นแดง
      - ระยะที่สอง (Immune Phase) : ระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มมีการสร้างภูมิต่อเชื้อ อาการที่พบจะรุนแรงน้อยกว่าในระยะแรก

การป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่
   • กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู
   • หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำนาน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าร่างกายมีบาดแผลหรือรอยถลอกควรงดลงน้ำ แต่หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำควรสวมใส่เครื่องป้องกันก่อนทุกครั้ง เช่น รองเท้าบูท ถุงมือยาง และควรรีบอาบน้ำให้สะอาด เช็ดตัวให้แห้งหลังสัมผัสน้ำโดยเร็วที่สุด

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift AeroletToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] shorturl.asia/KkVbw
[2] https://www.sanook.com/health/1473/
[3] https://www.doctorraksa.com/th-TH/blog/leptospirosis.html
[4] https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/leptospirosis