ดูแลผู้สูงอายุ ป้องกันไข้หวัดใหญ่

   ไข้หวัดใหญ่ คือ โรคติดเชื้อ Influenza Virus ที่ระบบทางเดินหายใจอย่างฉับพลัน พบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ติดต่อกันได้โดยผ่านทางการหายใจและการสัมผัสกับละอองฝอยน้ำมูกและเสมหะ โดยในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังนั้นถือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเกิดความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่ากลุ่มวัยอื่น ๆ เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง

อาการที่พบ
   • ไข้สูง หนาวสั่น
   • ปวดเมื่อยตามตัว
   • ปวดศีรษะ
   • ไอแห้ง
   • เจ็บคอ
   • มีน้ำมูกใส
   • ซึม สับสน
   • รับประทานอาหารได้น้อยลง

การรักษา
   โรคไข้หวัดใหญ่สามารถหายเองได้ภายใน 5-7 วัน โดยการดูแลตนเอง เช่น รับประทานยาตามอาการ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารอ่อน ๆ ดื่มน้ำให้มาก ๆ แต่ถ้าหากมีอาการไข้สูง แน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ คลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาต่อไป โดยการรักษาจะให้ยาต้านไวรัสและให้การรักษาอื่น ๆ ตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ

การป้องกัน
   สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ปีละครั้ง เนื่องจากเชื้อมีการกลายพันธุ์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวัคซีนทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับเชื้อที่ระบาดในปีนั้น ๆ ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมถึงผู้ดูแลที่ใกล้ชิดควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี ปีละครั้ง เพื่อจะช่วยป้องกันการเกิดโรค ช่วยลดความรุนแรงของโรค และช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift AeroletToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] https://www.thaipost.net/main/detail/59835
[2] https://www.praram9.com/influenza-vaccine-2021/
[3] https://www.si.mahidol.ac.th/th/tvdetail.asp?tv_id=160
[4] https://www.thonburihospital.com/Flu_Advertorial.html
[5] https://www.bangkokhospital.com/content/influenza-in-the-elderly