ทำความรู้จัก "ภาวะไขมันในเลือดสูง"

   ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง เรียกว่า Hyperlipidemia เป็นภาวะที่ร่างกายมีไขมันในเลือดมากกว่าปกติ ไขมันที่สูงนั้นอาจเป็นโคเลสเตอรอล (Cholesterol) หรือ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เส้นเลือดตีบอุดตัน เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

สาเหตุภาวะไขมันในเลือดสูง
   • ความผิดปกติของกรรมพันธุ์ ทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ลดลง
   • โรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคต่อมไทรอยด์ทำงานได้น้อย
   • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาคุมกำเนิด
   • การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
   • การดื่มสุราและการสูบบุหรี่


ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

   • ควบคุมอาหารและเลือกทานอาหารอย่างเหมาะสม
   • ปรับเปลี่ยนวิธีปรุงอาหารจากเดิมที่ใช้การทอดหรือผัดไปเป็นการนึ่ง ต้ม ตุ๋น ยำ หรือย่างแทน
   • การออกกำลังกายจะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือด ควรทำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที การออกกำลังกายที่ดี เช่น การเดินเร็ว จ๊อกกิ้ง เต้นรำ ขี่จักรยาน
   • งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา เพราะจะทำให้ภาวะไขมันในเลือดต่ำลง และบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
   • ปรึกษาแพทย์ ติดตามผล การปฏิบัติตัวบางระยะอาจต้องใช้ยาช่วยปรับระดับไขมันในเลือดสูง ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำและติดตามผลการรักษาต่อไป

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Topro Grillo
Dynamico Toilet Lift

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

https://shorturl.asia/1H6Xa
https://shorturl.asia/eUhDB
https://www.doctorraksa.com/th-TH/blog/dyslipidemia.html
https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/844/Dyslipidemia
https://www.mccormickhospital.com/web/public/storage/photos/shares/blog/78/5c6e12dcb5dfc.jpg
https://www.mccormickhospital.com/web/public/storage/photos/shares/blog/78/5c6e12dc87a21.jpg