อัมพฤกษ์รักษา

อัมพฤกษ์รักษาได้หรือไม่?

อัมพฤกษ์คืออะไร?

ความหมายของอัมพฤกษ์ คือ อาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถขยับร่างกายได้ตามต้องการ หรือสูญเสียความสามารถในการควบคุมร่างกายบางส่วนไป โดยโรคอัมพฤกษ์จะมีลักษณะใกล้เคียงกับโรคอัมพาตแต่ยังมีความแตกต่างกันอยู่ในหลายๆ ส่วน 

สาเหตุของอัมพฤกษ์?

การเกิดอัมพฤกษ์มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีสาเหตุของการเกิดโรคหลักๆ ทั้งหมด 2 สาเหตุด้วยกันได้แก่

หลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตัน ทำให้สมองขาดเลือดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง (โดยพบได้ถึง 70-80% ของผู้ป่วยอัมพฤกษ์และอัมพาต) ส่งผลให้สมองตายหรือไม่สามารถทำงานได้ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น

หลอดเลือดสมองแตก สมองจะได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกเลือดที่ไหลซึมออกมาจากหลอดเลือดเบียดเนื้อสมอง ทำให้สมองไม่สามารถทำงาน พบในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ภาวะความเครียด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

อาการอัมพฤกษ์เป็นอย่างไร?

เริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะนำไปสู่อาการอัมพฤกษ์อัมพาต เช่น บริเวณแขนขา ใบหน้า ชาหรืออ่อนแรงตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น พูดลำบากหรือพูดไม่ได้ เป็นต้น หากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวและไม่สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยกลายเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต

สำหรับอาการของโรคอัมพฤกษ์แขนขาจองผู้ป่วยจะไม่ได้ไร้ความรู้สึกหรือขยับไม่ได้ไปเสียทีเดียว ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ยังสามารถเคลื่อนไหวเองได้ เพียงแต่จะมีอาการอ่อนแรง ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

อัมพฤกษ์รักษาอย่างไร?

การรักษาอัมพฤกษ์จะเป็นการทำการรักษาร่วมกับการทำกายภาพบำบัด ในส่วนของการรักษาจะเป็นการรักษาในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเมื่อรักษาในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้

อาการของอัมพฤกษ์ในผู้ป่วยแต่ละรายจะแตกต่างกันไปตามเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการรักษา ยิ่งผู้ป่วยมาทำการรักษาได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติก็ยิ่งสูงตามไปด้วยเช่นกันซึ่งหัวใจหลักในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยก็คือการทำกายภาพบำบัดนั่นเอง

นช่วงแรกของการดูแลผู้ป่วย ระยะนี้ผู้ป่วยบางรายจะต้องนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยตลอดเวลาหรือที่เรียกกันว่าผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลจึงต้องคอยดูแลผู้ป่วยเป็นพิเศษเนื่องจากอาจเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นได้ เช่น ต้องพลิกตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ บริหารร่างกายของผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

ในลำดับถัดมาผู้ป่วยจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นคือสามารถขยับร่างกายด้วยตนเองได้มากขึ้น ระยะนี้จะเริ่มมีการทำกายภาพบำบัดด้านการเดินเพิ่มเข้ามา ในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถพอทรงตัวยืนได้ด้วยตนเองแล้วอาจใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงให้ยืนหรืออุปกรณ์ฝึกเดิน เพื่อป้องกันการล้มและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพด้านการเดินได้อย่างอิสระ เมื่อผู้ป่วยสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคงขึ้นจึงค่อย ๆ ลดอุปกรณ์ที่ช่วยผู้ป่วยลงทีละน้อย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเดินได้เป็นปกติอีกครั้ง

สรุป เราสามารถรักษาอัมพฤกษ์หายได้หรือไม่?

อัมพฤกษ์สามารถรักษาให้หายได้ แต่ผู้ป่วยจะกลับมาเดินได้เป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการรักษา ความต่อเนื่องของการทำกายภาพบำบัด และสภาพร่างกายของผู้ป่วย ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายเป็นปกติมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

อุปกรณ์ที่แนะนำ


ที่มา 

[1] https://med.mahidol.ac.th/ramachannel/ 

Icons made by Flat Icons from www.flaticon.com