กระดูกข้อสะโพกหัก…พบบ่อยในผู้สูงอายุ!!

ปัจจัยเสี่ยง
   • เพศหญิงวัยหลังหมดประจำเดือน เนื่องจากมวลกระดูกลดลง
   • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการมองเห็นหรือการทรงตัวที่เสี่ยงต่อการหกล้ม
   • เป็นโรคกระดูกพรุนอยู่เดิม
   • ได้รับยาบางชนิดเป็นระยะเวลานาน หรือยาที่ทำให้ง่วงซึม เสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่าย
   • ขาดการออกกำลังกาย ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง
   • สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ทำให้กระดูกไม่แข็งแรง

   สาเหตุส่วนใหญ่ของกระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุมักเกิดจากอุบัติเหตุการหกล้ม ซึ่งเมื่อมีภาวะข้อกระดูกสะโพกหักมักจะมีอาการที่พบได้ดังนี้ ได้แก่ ปวดบริเวณข้อสะโพก ขยับหรือลงน้ำหนักที่ขาข้างที่กระดูกข้อสะโพกหักไม่ได้ ขาข้างที่กระดูกข้อสะโพกหักนั้นจะหดสั้นลงและขาข้างนั้นจะหมุนเข้าหรือออกจากตำแหน่งปกติ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาได้
   • ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการขยับร่างกายไม่ได้ อาทิ การติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ปอดอักเสบ ภาวะติดเตียง การเกิดแผลกดทับ เป็นต้น
   • กระดูกข้อสะโพกติดช้าหรือไม่ติดกัน
   • หัวกระดูกข้อสะโพกขาดเลือด

   การรักษาทำได้โดยวิธีการผ่าตัด หลังจากผ่าตัดจะเริ่มให้ทำการกายภาพบำบัดภายใน 3 วันหลังผ่าตัด โดยเริ่มจากการลุกนั่งข้างเตียง ยืนข้างเตียง และเริ่มเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินตามลำดับ ซึ่งควรทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ โดยปกติการรักษามักใช้ระยะเวลาประมาณ 12 สัปดาห์

อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภายในบ้าน


   TOILET LIFT

   MODEL : PHC-01 Series
   อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์

   • ผ่อนแรงขณะลุกนั่งโถสุขภัณฑ์
   • ถนอมข้อเข่า ผ่อนน้ำหนักลงบนข้อเข่า
   • ลดอาการปวดเข่าจากการใช้งานซ้ำ ๆ
   • เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในห้องน้ำ
   • เพิ่มความเป็นส่วนตัว เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถช่วยเหลือตนเองได้


อุปกรณ์ช่วยเดิน/อุปกรณ์ฝึกเดิน

Dynamico
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
Grillo
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
Let's Fly
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา :
[1] shorturl.asia/jaScu
[2] shorturl.asia/SsRlu
[3] shorturl.asia/ARzGE
[4] https://www.thonburihospital.com/Fx_around_the_hip.html
[5] https://med.mahidol.ac.th/ortho/sites/default/files/public/file/pdf/Hip-fx.Dr_.Naratep.pdf
[6] https://pharm.tu.ac.th/uploads/pharm/pdf/confer/drugs%20and%20falls%20present_KSW.pdf