ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

    ภายใต้หัวข้อ “Health and social innovations for aging populations”

      ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

บริษัท เดมเทค จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมการออกบูธในงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยอุปกรณ์ที่จะนำไปจัดแสดงจะมีดังนี้

  • เครื่องพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
  • เมาส์เพื่อผู้พิการมือ
  • อุปกรณ์ช่วงพยุงแขนผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

รายละเอียดเพิ่มเติมของงานประชุมวิชาการฯ สามารถติดตามได้ที่ CLICK