ดูแลสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุได้อย่างไร?

   "ผู้สูงอายุ" เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวัยที่มีความเสื่อมของร่างกายและมักมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวต่าง ๆ ร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มวัยที่พบอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุอาจมาจากตัวผู้สูงอายุเอง เช่น มีอาการหน้ามืดวิงเวียน สูญเสียการทรงตัว มองเห็นไม่ชัดเจน หรือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ เช่น พื้นต่างระดับ แสงสว่างไม่เพียงพอ พื้นลื่น ดังนั้นสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ คอยสังเกต ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน

หลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 5 อ.
   1. อ.อาหาร : รับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือหวานจัดหรือเค็มจัด หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
   2. อ.ออกกำลังกาย : ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและช่วยการเต้นของหัวใจ
   3. อ.อารมณ์ : ดูแลอารมณ์ให้แจ่มใส มองโลกในแง่บวก ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล
   4. อ.อดิเรก : หากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ทำแล้วเพลิดเพลินหรือมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ปลูกต้นไม้ พบปะสังสรรค์ อ่านหนังสือธรรมะ
   5. อ.อนามัย : ดูแลสุขลักษณะ ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน รักษาสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง งดสูบบุหรี่ ของมึนเมา และสารเสพติด

   นอกจากหลัก 5 อ. ข้างต้นแล้ว การดูแลสุขภาพจิตที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ดังเช่น ขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือจากผู้สูงอายุในบางเรื่อง ชวนผู้สูงอายุพูดคุย อาจให้ผู้สูงอายุเล่าเรื่องราวที่ประทับใจของตนเอง

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Aerolet Toilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] https://shorturl.asia/FpHs5
[2] https://shorturl.asia/Dqav7
[3] https://shorturl.asia/tdZBg