โรคเก๊าท์

   โรคเก๊าท์ เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคข้ออักเสบและโรคกระดูกที่เกิดจากภาวะกรดยูริก (uric acid) ในเลือดที่มีจำนวนมากและเกิดการสะสมเป็นเวลานานจนทำให้เกิดเป็นผลึกยูริกตามอวัยวะข้อต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม เกิดการอักเสบบริเวณข้ออย่างเฉียบพลัน มักพบได้บ่อยในเพศชายและเพศหญิง (วัยหมดปประจำเดือน) หรือผู้สูงอายุที่รับประทานโปรตีนบางชนิดมากเกินไป

สาเหตุของโรคเก๊าท์

• อาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างกรดยูริกมากขึ้น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต

• การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตส เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• การได้รับยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาแอสไพริน เป็นต้น

อันตรายของโรคเก๊าท์

• เมื่อเป็นโรคเก๊าท์ไม่อันตรายถึงกับเป็นอัมพาตแต่เปรียบเสมือนเป็นอัมพาต เพราะมีอาการปวดข้อมากทำให้เดินได้ลำบากหรือไม่สามารถเดินได้ ในบางรายอาจมีอาการไตวายร่วมด้วย อาการที่พบ

อาการที่พบ

• ปวดและบวมบริเวณข้อ

• บวมแดงตามบริเวณข้อที่มีอาการ

• เกิดการอักเสบของข้ออย่างฉับพลัน

   ซึ่งอาการต่าง ๆ สามารถเป็นและหายได้ในระยะแรก แต่เมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี อาการอักเสบอาจรุนแรงมากขึ้นจนทำให้ผู้ป่วยมีการปวดถี่ขึ้นและระยะเวลาในการปวดที่นานขึ้น จนอาจกลายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง และอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา อาทิ โรคไต ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

การรักษาโรคเก๊าท์

• การให้ยาลดกรดยูริกในเลือดให้ต่ำลง โดยการรับประทานยาละลายผลึกกรดยูริกและให้ร่างกายขับออกทางปัสสาวะ เมื่อกรดยูริกในร่างกายต่ำลงจะทำให้การอักเสบลดลง (ตามคำแนะนำของแพทย์)

• กินอาหารที่มีสารที่ก่อให้เกิดกรดยูริกต่ำ เช่น นม ไข่ ผักสด ผลไม้และธัญพืชต่าง ๆ เป็นต้น

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift AeroletToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

ที่มา

[1] https://www.bumrungrad.com/th/conditions/gout

[2] https://www.thonburihospital.com/Gout.html

[3] https://www.saintlouis.or.th/article/show/_9-6-2019-14:27

[4] https://www.brighttv.co.th/wp-content/uploads/2021/09/14-1.jpg