นิ่วในถุงน้ำดี

   โรคระบบทางเดินน้ำดีที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากการตกตะกอนของคอเลสเตอรอล, การตกตะกอนของเม็ดสีจากความผิดปกติของเลือด และสาเหตุอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อที่ท่อน้ำดีหรือตับอ่อน

อาการที่พบ
   • ปวดใต้ชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่
   • ปวดร้าวไปไหล่ขวา
   • ท้องอืด, แน่นท้อง คล้ายอาหารไม่ย่อย
   • ตัวเหลือง, ตาเหลือง
   • ปัสสาวะสีเข้ม
   • อุจจาระสีซีด
   • ไข้หนาวสั่น
   • คลื่นไส้อาเจียน

ปัจจัยเสี่ยง
   • เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
   • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
   • ภาวะอ้วน
   • มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคเลือด
   • ทานยาคุมกำเนิด, ทานยาฮอร์โมน
   • ทานยาลดไขมันบางชนิด
   • พันธุกรรม

การรักษา
   การผ่าตัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในผู้ป่วยทุกราย โดยมีทั้งการผ่าตัดเปิดหน้าท้องและการผ่าตัดส่องกล้อง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและดุลยพินิจของแพทย์ หลังผ่าตัดควรลดอาหารประเภทของมัน ทานผักผลไม้ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันท้องอืด

การป้องกัน
   • ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดอาหารประเภทไขมันสูง
   • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2-3 วัน/สัปดาห์ วันละ 30 นาที
   • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
   • ควบคุมระดับน้ำตาล, ระดับไขมันในเลือด ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
   • ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ


ที่มา :

[1] https://www.bangkokhospital.com/content/gall-stone
[2] https://www.nonthavej.co.th/gallstones.php
[3] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Fqol%2Fdetail%2F9620000079270&psig=AOvVaw0-WhXuZi-LskIvIESdhnWw&ust=1610594488041000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJDatZr6l-4CFQAAAAAdAAAAABAD
[4] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwellnessbangkok.com%2Fgallbladder-diet%2F&psig=AOvVaw0-WhXuZi-LskIvIESdhnWw&ust=1610594488041000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJDatZr6l-4CFQAAAAAdAAAAABAQ