ผู้สูงอายุน้ำหนักลด น่าสงสัยหรือไม่?

   เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายต่าง ๆ อาทิ มวลกล้ามเนื้อแขนขาลดลง, ไขมันบริเวณใบหน้าลดลงทำให้แก้มตอบ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุน้ำหนักลดลงได้จากความชรา ซึ่งถือเป็นความปกติของสภาพร่างกาย

   แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำหนักลดแบบไหนมีแนวโน้มว่าอาจเป็นความผิดปกติ โดยทั่วไปถ้าน้ำหนักลดลงจากเดิม 5% ภายในเวลา 6-12 เดือน โดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด อาจเป็นไปได้ว่ามีสาเหตุทางการแพทย์บางอย่างที่ไม่ใช่มาจากความชรา ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป

สาเหตุทางการแพทย์ที่ทำให้น้ำหนักลดในผู้สูงอายุ ได้แก่
   • ฟันและเหงือกผิดปกติ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุต่อมรับรสต่าง ๆ ที่ลิ้นจะเสื่อมลงทำให้ผู้สูงอายุไม่รับรู้รสอาหาร จึงเกิดความเบื่อหน่ายในการรับประทานอาหารได้ นอกจากนี้การใส่ฟันปลอมหรือเหงือกที่มีปัญหาแล้วทำให้เจ็บปวดเวลาเคี้ยวอาหาร ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้ลดน้อยลง
   • ภาวะกลืนลำบากทั้งขณะเริ่มกลืนหรือกำลังกลืนอาหาร โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้มีหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิ ความผิดปกติของระบบประสาท ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหลอดอาหาร หลอดอาหารตีบตันหรือถูกกดทับจากรอบข้าง เป็นต้น ซึ่งควรรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
   • ภาวะท้องร่วงเรื้อรัง โดยเฉพาะถ้าเกิดท้องร่วงหลังรับประทานอาหาร จะทำให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงอาการท้องร่วงโดยการรับประทานอาหารน้อยลงเพื่อที่จะไม่ให้ถ่าย ส่งผลให้น้ำหนักลดลงได้ การแก้ปัญหาที่ถูกวิธีคือ การรับประทานอาหารที่มีกากใยลดลง รวมทั้งการลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ แต่ควรเพิ่มจำนวนมื้ออาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหารและปริมาณอาหารเท่าเดิมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
   • โรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคแอบแฝงของผู้สูงอายุบางโรค ที่ทำให้ความอยากอาหารลดลง
   • ภาวะซึมเศร้าที่ส่งผลให้ความอยากอาหารลดลง
   • ภาวะสมองเสื่อม เป็นโรคทางสมองที่อาจส่งผลให้ความสามารถในการรับกลิ่นอาหาร ความสามารถในการรับประทานอาหารด้วยตนเอง รวมทั้งความรู้สึกหิวหรืออยากอาหารลดลงไป เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมน้ำหนักลดลงได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางดูแลและแก้ไข
   • ผลข้างเคียงจากยา โดยยาบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินอาหาร อาทิ ท้องอืด คลื่นไส้ หรือทำให้การรับรสรับกลิ่นเสียไป ส่งผลให้ความอยากอาหารลดลง

อุปกรณ์ดูแลผู้สุงอายุและผู้ป่วยภายในบ้าน

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift AeroletToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

ที่มา :
[1] shorturl.asia/qZeF1
[2] https://www.posttoday.com/life/healthy/611955
[3] https://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy_6_002.html