เตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ


   ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง? บทความนี้มีเคล็ดลับดี ๆ มาฝากกัน

ทำไมต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ?
   1. ความสูงอายุเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
   2. เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ การมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ สังคม จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

เคล็ดลับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
   1. เรื่องสุขภาพกาย
       เมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายย่อมเสื่อมสภาพลงไปตามวัย การดูแลสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ การดูแลสุขภาพ ได้แก่
       • รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม
       • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
       • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
       • ตรวจร่างกายประจำปีสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจร่างกายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
       • ลดหรืองดการดื่มสุรา การสูบบุหรี่

   นอกจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปแล้ว การกินอาหารเสริมสำหรับผู้สูงวัยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายอาจรับประทานอาหารได้น้อยลงจนทำให้ได้สารอาหารไม่ครบถ้วน การกินอาหารเสริมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ (ควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม)

   2. เรื่องอารมณ์และจิตใจ
       การฝึกจิตใจให้สงบ เบิกบาน มีสติอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง เรียนรู้การบริหารความเครียด การให้ การปล่อยวาง และการรักผู้อื่นพร้อม ๆ กับการรักตัวเอง จะทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและห่างไกลจากโรคต่าง ๆ โรคทางด้านจิตใจที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะซึมเศร้า ซึ่งต้องคอยติดตามป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเหล่านี้

   บทความเพิ่มเติม : ระวัง!!! โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนอนติดเตียง

   3. เรื่องสังคมและสภาพแวดล้อม
       ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ การเรียนรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับผู้สูงวัย รวมทั้งการจัดบ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

   บทความเพิ่มเติม : จัดบ้านให้เหมาะกับผู้สูงวัย

   4. เรื่องการเงิน
       ความมั่นคงทางรายได้ การวางแผนทางการเงิน รวมทั้งการออมในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย
       1. การออมหรือการเก็บเงิน คือ การเก็บสะสมเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต เมื่อถึงวัยเกษียณหรือไม่สามารถทำงานได้ รูปแบบการออมเงิน เช่น การฝากเงินกับสถาบันทางการเงิน การซื้อพันธบัตร การซื้อทอง เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
       2. การจัดการหนี้สิน คือ การลงมือปฏิบัติเพื่อให้หนี้สินลดลงหรือหมดไป เพื่อความมั่นคงทางการเงินก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
       3. การบริหารค่าใช้จ่าย คือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
       4. การลงทุน คือ การนำเงินที่มีอยู่ไปเป็นทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือให้เงินทุนนั้นงอกเงยเพิ่มขึ้น

   การเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนจะต้องพบเจอ การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ

อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift AeroletToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] https://www.fascino.co.th/article/post/aging-society
[2] http://ltc-older.dop.go.th/download/knowledge/th1605513027-122_0.pdf
[3] https://www.dop.go.th/download/knowledge/knowledge_th_20160803151842_1.pdf
[4] https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-leading-country-in-elderly-care-expert-147252