แก้เวียนหัว เดินเซ ด้วยท่าบริหารง่าย ๆ

   เวียนหัว บ้านหมุน เดินเซ มักเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในหรือสมอง ทำให้สูญเสียการทรงตัว โดยจะมีอาการเวลาขยับศีรษะหรือใช้สายตา

บริหารสายตาและกล้ามเนื้อคอ
• มองขึ้นลงช้า ๆ แล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้น ทำจนครบ 20 ครั้ง จากนั้นให้มองซ้าย-มองขวาอย่างช้า ๆ แล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้น ทำจบครบ 20 ครั้ง
• มองจ้องที่วัตถุนิ่ง แล้วหันศีรษะจากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้ายอย่างช้า ๆ แล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้น ทำจนครบ 20 ครั้ง
• ชูนิ้วชี้ขึ้นแล้วจ้องที่ปลายนิ้วชี้ จากนั้นค่อย ๆ เลื่อนนิ้วชี้เข้ามาหาตัวอย่างช้า ๆ จนได้ระยะห่างจากตัวประมาณ 1 ฟุต แล้วถอยนิ้วชี้กลับที่เดิม ทำจนครบ 20 ครั้ง

บริหารศีรษะ
• ก้มศีรษะและหลับตา แล้วค่อย ๆ เงยหน้าขึ้นช้า ๆ จากนั้นแหงนหน้าขึ้นช้า ๆ ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้น ทำจนครบ 20 ครั้ง
• หันศีรษะไปซ้ายแล้วหน้าตรง จากนั้นหันศีรษะไปขวา ทำสลับกันไปเรื่อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้น ทำจนครบ 20 ครั้ง

บริหารช่วยการทรงตัว
• ลุกนั่งจากเก้าอี้อย่างช้า ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้น ทำจนครบ 20 ครั้ง จากนั้นให้หลับตาแล้วลุกนั่งจากเก้าอี้ตามเดิม ทำจนครบอีก 20 ครั้ง
• ลุกจากเก้าอี้ หมุนตัวไปซ้ายแล้วนั่งลง จากนั้นลุกจากเก้าอี้ หมุนตัวไปทางขวาแล้วนั่งลง ทำซ้ำจนครบ 10 ครั้ง
• เดินจากผนังห้องฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง เดินไปกลับจนครบ 10 ครั้ง จากนั้นให้หลับตาแล้วทำตามเดิมอีก 10 ครั้ง
• ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเบา ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวของศีรษะ สายตา และลำตัว เช่น การโยนรับ-ส่งลูกบอล

บริหารแก้เวียนหัวขณะนอน
• เวียนหัวเมื่อนอนตะแคง : ให้นั่งหลังตรงบนเตียง จากนั้นโค้งตัวลงนอนให้หูข้างขวาแตะกับเตียง ค้างไว้ นับ 1-20 แล้วกลับมานั่งตัวตรง สลับทำกับหูข้างซ้ายจนครบ 10 ครั้ง
• เวียนหัวเมื่อนอนหงาย : ให้นั่งหลังตรงบนเก้าอี้ ก้มหน้าลงจนปลายจมูกแตะหัวเข่า ค้างไว้ประมาณ 10-20 วินาที จากนั้นกลับมานั่งหลังตรง แล้วเอียงคอให้หูไปแตะที่หัวไหล่ ทำสลับซ้ายขวาไปมา

Dynamico Grillo Let's Fly

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] shorturl.asia/Qe32K
[2] https://www.sanook.com/health/11941/
[3] https://www.petcharavejhospital.com/en/Article/article_detail/Dizziness_vertigo