Quha Zono

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของทุกคน โดยเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การทำงาน เช่น การโทรหากันด้วย Smartphone หรือ Tablet ผ่านการใช้แอพลิเคชั่นยอดฮิตอย่าง Line หรือ Facebook แต่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone หรือ Smart TV ก็แทบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้พิการเลย ซึ่งปัจจุบันมีผู้พิการทางแขน มือและนิ้วอยู่เป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าผู้พิการควรได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าคนปกติทั่วไป แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีของพวกเขานั้นก็ยังทำได้ยาก

Quha Zono

Quha Zono เมาส์สำหรับผู้พิการทางมือ ล่าสุดได้มีผู้คิดค้นนวัตกรรมสุดไฮเทค ที่ทำให้ผู้พิการทางมือได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้ง่ายขึ้น เรียกว่า Quha Zono เป็นเมาส์สำหรับผู้พิการทางมือ (Mouse for Hand-Disabled People)

 Quha Zono

การทำงานของ Quha Zono

Quha Zono มีหลักการทำงานง่าย ๆ คล้ายกับเมาส์ไร้สาย (Wireless Mouse) คือมีทั้งตัวรับและตัวส่งสัญญาณ เพียงสวมอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณไว้บนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ภายในอุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ไจโรสโคป (Gyroscopic Sensor) ซึ่งจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของอวัยวะนั้นๆ และทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังตัวรับที่อยู่กับคอมพิวเตอร์ ทำให้ลูกศรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลื่อนตามที่ผู้ใช้ขยับ

Quha Zono

ในส่วนของการคลิกเมาส์ อุปกรณ์จะมีระบบคลิกอัตโนมัติ หรือ Auto-click ตามตำแหน่งที่ลูกศรถูกวางไว้ อีกทั้งยังสามารถกดปุ่มหรือเป่าลมผ่านชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนไมโครโฟน ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ทำให้ผู้พิการเลือกใช้งานได้หลากหลายขึ้น เมาส์สำหรับผู้พิการทางมือหรือ Quha Zono นี้ รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Android, Windows และ MacOS

ประโยชน์ของ Quha Zono

Quha Zono เป็นเมาส์สำหรับผู้พิการทางมือ ทำให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ ญาติพี่น้องหรือผู้อื่นผ่าน Tablet หรือ Mobile Phone ได้ง่ายขึ้น เป็นการเปิดโอกาสทางการประกอบอาชีพ การค้นคว้าหาความรู้ การรับข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ

Quha Zono