แผลเบาหวานกับสิ่งที่ควรรู้

   โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตอินซูลินที่ไม่เพียงพอหรือเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูง โรคเบาหวานนั้นสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย และยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกายมากขึ้นได้อีกด้วย

   แผลเบาหวาน (Diabetic Ulcer) เกิดจากไขมันและน้ำตาลที่ไม่ถูกย่อยสลายหรือนำไปใช้เป็นพลังงานจะไปจับตามเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดตีบและแข็งจนเกิดการอุดตัน จึงเป็นสาเหตุทำให้แผลหายช้า แผลมีการติดเชื้อ กลายเป็นแผลเรื้อรัง หากไม่รักษาและไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์อาจทำให้แผลลุกลามจนต้องสูญเสียขาได้

การดูแลรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
   • ควบคุมโรคเบาหวานให้ดี รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์
   • ทำความสะอาดแผลเป็นประจำ
   • คอยสังเกตเท้าทั้งสองข้างอยู่เสมอว่ามีแผลหรือมีรอยถลอกหรือไม่
   • ทาครีมไม่ให้เท้าแห้งแตก ยกเว้นซอกนิ้วเท้าไม่ต้องทาต้องให้แห้งอยู่เสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

   ทั้งนี้การป้องกันแผลเบาหวาน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การงดสูบบุหรี่ การลดหรืองดรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด การสวมใส่รองเท้าทั้งภายในบ้านและภายบ้าน การดูแลเท้าไม่ให้เกิดบาดแผล การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ การเข้าพบแพทย์ตามนัดเพื่อรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานได้

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Toilet Lift Andrea Deluxe TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
https://www.kinn.co.th/
https://www.thonburihospital.com/DM.html
https://www.bangkokhospital.com/content/diabetes-mellitus
https://storage.yanhee.co.th/uploads/2019/11/fde47359f0.jpg
https://vibharam.com/vibharamupload/1551664672_338199fc800d2a855b4bc3729bfb8f16.jpg
https://www.acare.co.th/wp-content/uploads/2020/11/acare_Cardio_dealing_with_diabetes_558x353_8.jpg