มะเร็งลำไล้ใหญ่และทวารหนัก

     มะเร็งลำไล้ใหญ่และทวารหนัก เป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย มักพบมากในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยอายุเฉลี่ยของคนไทยที่ตรวจพบจะอยู่ที่ 60-65 ปี ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไล้ใหญ่และทวารหนักตั้งแต่ยังไม่มีอาการจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปทุกราย เพื่อให้รู้ทันรู้เร็ว รักษาได้เร็ว โอกาสหายเพิ่มมากขึ้น

อาการ
   • ถ่ายบ่อยหรือน้อยกว่าปกติ
   • ท้องผูก
   • ถ่ายไม่สุด
   • ปวดเบ่งตรงทวารหนัก
   • ถ่ายเป็นมูกเลือด
   • อุจจาระมีขนาดลำเล็กลง
   • คลำพบก้อนที่ท้อง
   • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ

ปัจจัยเสี่ยง
   • มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
   • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
   • มีประวัติพบเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หรือมีภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง
   • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
   • ผู้ที่มีภาวะอ้วน
   • ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่
   • พฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูง, เนื้อแดง, อาหารปิ้งย่าง, อาหารหมักดอง, อาหารที่ไม่สะอาด

การรักษา
   • ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระยะของโรค รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ป่วย โดยการรักษาจะมีหลายวิธี ได้แก่ การผ่าตัดเนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่, การให้ยาเคมีบำบัด, การฉายรังสีรักษา

การป้องกัน
   • การตรวจคัดกรอง เช่น ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุก 1-2 ปี, การใช้สารทึบรังสีตรวจลำไล้ใหญ่, การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทุก 5 ปี เป็นต้น
   • การดูแลสุขภาพอนามัย, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, รับประทานอาหารที่มีกากใย, หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค


ที่มา :
[1] https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/932
[2] https://www.thonburihospital.com/Colorectal_Cancer.html
[3] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bangkokpattayahospital.com%2Fth%2Fhealthcare-services%2Fgi-liver-center-th%2Fgi-articles-th%2Fitem%2F2879-colon-cancer-th.html&psig=AOvVaw0PmHCsifWsmcsGdeunwqu3&ust=1612499690743000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIDN1eqzz-4CFQAAAAAdAAAAABAK
[4] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.moderncancerthai.com%2Fcancer-staging%2Fcolorectal-cancer-staging%2F&psig=AOvVaw2XyJv_uGh_ipyZyGptkuh1&ust=1612500054967000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOjzuIm1z-4CFQAAAAAdAAAAABAM