แจ้งวันหยุดทำการ  บริษัท เดมเทค จำกัด

     ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ 1 วัน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และจะเปิดทำการปกติในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562