(credit. https://www.stonekingptwellness.com/fall-down-7-times-get-up-8/)

สาเหตุของการล้มในผู้สูงอายุ

     วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นอย่างมาก เนื่องจากร่างกายถูกใช้งานมาเป็นเวลานานจึงก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ทำให้ความสามารถในการควบคุมร่างกาย ประสาทสัมผัสและความสามารถในการจดจำลดต่ำลง การใช้ชีวิตประจำวันจึงอาจกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นกว่าเดิม
     การล้ม จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในผู้สูงอายุได้ แม้จะดูเป็นสาเหตุธรรมดาที่อาจเป็นเหตการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ แต่การล้มในผู้สูงอายุนั้นอาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงยิ่งกว่าการล้มในวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ เพราะเนื่องมาจากร่างกายที่ไม่แข็งแรงเท่าวัยอื่น ๆ กระดูกที่บางลงทำให้เปราะและหักได้ง่าย

สาเหตุที่ก่อให้เกิดการล้มในผู้สูงอายุนั้นมีได้หลายสาเหตุ เช่น
     การทรงตัวที่ไม่ดี - ในวัยผู้สูงอายุนั้นการทรงตัวย่อมถดถอยลง ทำให้เดินเอียงหรือเดินไม่คล่องแคล่วเหมือนกับวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่
     ปัญหาทางด้านสายตา - เนื่องจากสายตาเสื่อมสภาพลงก็อาจทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถคาดคะเนการหลบเลี่ยงวัตถุ หรือระยะการก้าวที่เหมาะสมในการเดินได้
     โรคภัยต่าง ๆ - ในวัยผู้สูงอายุมักมีโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รุมเร้า ส่งผลให้สภาพร่างกายอ่อนแอลง การเคลื่อนไหวจึงไม่มั่นคงและแม่นยำ
เป็นต้น
     ยามเมื่อผู้สูงอายุล้มลง แรงกระแทกจะส่งผลให้กระดูกส่วนที่รับแรงกระแทกแตกหรือหักได้ โดยผู้สูงอายุอาจไม่สามารถกลับมาเดินได้เป็นปกติอีก อาจกลายเป็นผู้ป่วยอัมพาตหรือติดเตียงเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุในวัยผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

อ้างอิง
[1] https://www.bangkokhospital.com/
[2] https://med.mahidol.ac.th