ปัญหาพบบ่อยในผู้ป่วยติดเตียง

   ภาวะติดเตียง เป็นภาวะที่พบได้ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยบางราย โดยสาเหตุที่ทำให้นอนติดเตียงนั้นอาจเกิดจากตัวโรค อุบัติเหตุ หรือจากการผ่าตัด ซึ่งภาวะติดเตียงดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ ดังนั้นผู้ดูแลควรระมัดระวังและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   1. แผลกดทับ
      เกิดจากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนอนทับบริเวณปุ่มกระดูกมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้บริเวณต่าง ๆ เหล่านี้เกิดการขาดเลือดมาเลี้ยงที่ผิวหนัง ทำให้เซลล์ที่ผิวหนังตายแล้วเกิดเป็นแผลเรื้อรังและอาจเกิดการติดเชื้อที่แผลต่อไปได้ โดยบริเวณปุ่มกระดูกดังกล่าวที่พบได้บ่อย ได้แก่ กระดูกก้นกบ ท้ายทอย ส้นเท้า สะบัก ข้อศอก เป็นต้น
      การป้องกัน : ผู้ดูแลควรพลิกตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง พร้อมเปลี่ยนท่านอนใหม่, หลีกเลี่ยงการนอนทับบนเสื้อผ้ายับหรือผ้าปูที่นอนยับ, ทำความสะอาดผิวหนังให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ อาจใช้อุปกรณ์เสริมลดแรงกดทับ เช่น ที่นอนลม หมอนรองปุ่มกระดูก เป็นต้น

   2. การสำลักอาหาร
      เกิดจากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยมีภาวะกลืนลำบาก ที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและคอหอย เช่น จากโรคหลอดเลือดสมอง จากโรคสมองเสื่อม เป็นต้น ส่งผลให้เมื่อเกิดภาวะติดเตียง กลุ่มคนเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อการสำลักอาหารได้ และอาจทำให้เกิดภาวะปอดติดเชื้อ การอุดตันทางเดินหายใจต่อไปได้
      การป้องกัน : ผู้ดูแลควรปรับเตียงให้อยู่ในระดับ 45-90 องศา จับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั่ง แล้วใช้หมอนหนุนหลังทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งควรปรับอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรรีบป้อนอาหาร หากมีอาหารสำลักให้หยุดป้อนอาหารทันที

ผู้ป่วยติดเตียง
   3. สุขอนามัยเรื่องการขับถ่ายและช่องปาก
      กรณีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ ควรเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทุก 2-4 สัปดาห์ และทำความสะอาดสายด้วยน้ำสบู่ หากพบปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะไม่ออก ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที
สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรีย ดูแลโดยตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ใช้น้ำยาบ้วนปาก เช็ดทำความสะอาดฟันและลิ้นทุกครั้งหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ

แผลกดทับ

   4. สุขภาพจิต
      ที่เกิดจากตัวโรคและความเสื่อมถอยของร่างกาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอาจเกิดความเบื่อหน่ายความเศร้าหมองได้ ป้องกันโดยการหากิจกรรมทำร่วมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย หากพบว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตควรปรึกษาแพทย์


พลิกตัวง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดแผลกดทับได้ดีขึ้นด้วย TURNAID

ที่มา :
[1] shorturl.asia/6w5go
[2] shorturl.asia/wdmLy
[3] shorturl.asia/owcvl
[4] https://www.sanook.com/health/17361/
[5] https://www.sanook.com/health/17073/