ภาวะหลอดเลือดแข็ง อันตรายอย่างไร?

   ภาวะหลอดเลือดแข็ง คือ ภาวะที่เกิดจากผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเกิดขึ้นจากการมีไขมันมาสะสมตามผนังหลอดเลือด จนท้ายที่สุดแล้วหลอดเลือดจะเกิดการตีบตันและนำไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ขาดเลือดได้

บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง >> ผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้หญิงที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะหรือโรคร่วมดังกล่าวต่อไปนี้ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายเป็นประจำ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคทางหลอดเลือด

   อาการที่พบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับการตีบตันของหลอดเลือดและตำแหน่งหลอดเลือดที่ตีบตัน อาทิ หลอดเลือดหัวใจตีบตัน จะส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนถูกกดทับขณะออกแรง, หลอดเลือดสมองตีบตัน จะส่งผลให้สมองขาดเลือดได้ จะมีอาการแขนขาอ่อนแรง เวียนศีรษะ เห็นภาพซ้อน เดินเซ หรืออัมพฤกษ์-อัมพาตได้, หลอดเลือดเลี้ยงไตตีบตันจะส่งผลให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

   ภาวะนี้สามารถป้องกันได้โดย งดสูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ไขมันไม่อิ่มตัวและอาหารที่มีกากใย ลดหรืองดอาหารประเภทเครื่องในสัตว์ ของทอด เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ตรวจสุขภาพและควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายแบบ Aerobic Exercise อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30นาทีต่อวัน 3-4 วันต่อสัปดาห์

อุปกรณ์ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยภายในบ้าน

TURNAID
อุปกรณ์ช่วยพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
ORMESA
อุปกรณ์ช่วยเดิน/อุปกรณ์ฝึกเดิน
TOILET LIFT Model PHC-01 Series
อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์
ARMON
อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

ที่มา :
[1] shorturl.asia/sTnCN
[2] https://www.sanook.com/health/28401/
[3] https://www.bangkokhearthospital.com/content/atherosclerosis
[4] https://www.bangkokpattayahospital.com/th/newsroom-th/health-articles-th/item/1228-vascular-screening-th.html