ข้อเข่าเทียม…ดูแลอย่างไร?

วิธีปฏิบัติดูแลตนเองหลังได้รับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
   • ฝึกเดินด้วยไม้ค้ำยันหรือวอล์คเกอร์ช่วยเดิน เพื่อผ่อนน้ำหนักที่ข้อเข่าและเพิ่มความปลอดภัยในการเดิน ป้องกันการหกล้ม ควรฝึกเดินระยะสั้น ๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง ทุกวันในช่วงแรกหลังผ่าตัด จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มระยะทางและเพิ่มระยะเวลาการเดินให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
   • หลีกเลี่ยงอาการบวมของขาที่เกิดจากการนั่งห้อยขาเป็นระยะเวลานาน ๆ โดยใช้แผ่นประคบเย็นและยกปลายเท้าให้สูงกว่าระดับหัวใจ
   • บริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อขาอยู่เสมอเพื่อป้องกันข้อเข่าติด ซึ่งจะทำให้งอหรือเหยียดเข่าได้ไม่เต็มที่
   • เมื่อเดินขึ้นบันไดให้เอาขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดนำขึ้นไปก่อน แต่เมื่อเดินลงบันไดให้เอาขาข้างที่ผ่าตัดนำลงมาก่อน และควรมีผู้ดูแลช่วยฝึกอย่างใกล้ชิด
   • ลุกขึ้นและนั่งลงอย่างช้า ๆ
   • รักษาน้ำหนักตัว เพื่อลดน้ำหนักที่ข้อเข่าแบกรับ
   • ดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงหลังได้รับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
   • หลีกเลี่ยงการขับยานพาหนะในช่วง 3 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด
   • หลีกเลี่ยงการยกของหนักในช่วง 6 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด
   • หลีกเลี่ยงการนั่งงอ นั่งยอง นั่งคุกเข่าหรือท่าทางอื่น ๆ ที่ทำให้ข้อเข่าทำงานหนักจนเกินไป
   • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาที่มีการงอข้อเข่ามาก ๆ หรืองอเหยียดข้อเข่าอย่างรวดเร็ว หรือมีการปะทะกระแทกบริเวณข้อเข่า
   • หลีกเลี่ยงการทำกิจวัตรประจำวันในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือพื้นที่เปียก เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้

ผ่อนน้ำหนัก ลดแรงกระแทก ยืดอายุการใช้งานของข้อเข่าเทียม

   Aerolet Toilet Lift อุปกรณ์ช่วยลุกนั่งชักโครก เพื่อห้องน้ำผู้สูงอายุ   Rollator รุ่น Let’s fly อุปกรณ์ช่วยเดิน แข็งแรง ปลอดภัย ใช้งานง่าย พับเก็บได้ ลดการลงน้ำหนักที่ข้อเข่า

ที่มา :
[1] shorturl.asia/7YVFq
[2] shorturl.asia/LwFna
[3] shorturl.asia/PsJjn
[4] https://www.ryt9.com/s/prg/2893621