edero

       

            อุปกรณ์เสริมอาจเป็นอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์ช่วยพยุง โดยอุปกรณ์จะเข้าไปช่วยในการพยุงส่วนที่อ่อนแรง (เช่นแขนหรือขา) ช่วยสนับสนุนและชดเชยแรงที่ขาดหายไปซึ่งผู้ป่วยจะใช้แรงน้อยลง แต่สามารถใช้งานอวัยวะส่วนนั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

            Armon เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะช่วยพยุงแขนของผู้ป่วยโดยอุปกรณ์ Armon จะเข้าไปพยุงบริเวณข้อศอกและเสริมแรงให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวแขนได้สะดวกและคล่องแคล่วกว่าเดิม

            Armon สามารถปรับระดับการชดเชยแรงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงสามารถเข้ากันได้กับผู้ใช้งานทุกคน นอกจากนี้ Armon ยังสามารถติดตั้งได้เกือบทุกที่ เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ วิลแชร์ เป็นต้น

            Armon มี 2 รุ่นด้วยกันดังนี้

            Armon Edero เป็นเครื่องช่วยพยุงแขนสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ใช้ระบบแมนนวลในการปรับระดับแรงชดเชยที่มีถึง 12 ระดับด้วยกัน (ระดับละ 400 กรัม รวมทิ้งสิ้น 4800 กรัม)

edero

            Armon Elemento เป็นเครื่องช่วยพยุงแขนสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการปรับระดับแรงชดเชย ทำให้สะดวกในการใช้งาน
elemento

            Armon นำเข้ามาจากประเทศเนเธอร์แลนด์และได้รับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ จึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ป่วย