คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Currency :
อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ยี่ห้อ ARMON รุ่น Elemento

มุมมองเพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ยี่ห้อ ARMON รุ่น Elemento

รหัสสินค้า: Elemento

     ARMON รุ่น ELEMENTO อุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน หรือ Arm Support ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (Electronic control)  มีรีโมทคอนโทรลในการปรับระดับการชดเชยแรง อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยชดเชยแรงแขนให้ผู้ใช้งาน ทำให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมายและเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ARMON รุ่น ELEMENTO เหมาะสำหรับผู้ที่กล้ามเนื้อแขนหรือมืออ่อนแรง แขนไม่มีแรง หรือไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อแขนหรือมือได้เป็นเวลานาน โดยอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแขน หรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดมา เช่น ผ่าตัดเส้นประสาท ผ่าตัดช่วงอก หรือมีอาการปวดที่หลังและไหล่ลามมาถึงแขน ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อแขนทำงานได้ไม่เต็มที่ อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Elemento สามารถชดเชยแรงได้ตั้งแต่ 600-4,500 กรัม โดยควบคุมการชดเชยแบบ Stepless ทำให้สามารถควบคุมการชดเชยแรงให้เหมาะสมกับตัวผู้ใช้มากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Elemento ไม่ได้เป็นตัวออกแรงบังคับแขนทั้งหมด แต่จะให้ผู้ใช้งานสามารถออกแรงเองได้บ้างตามการปรับระดับการชดเชยแรง และช่วยให้กล้ามเนื้อแขนได้ใช้งานด้วยตัวเองมากขึ้น

  *แขนไม่มีแรง*กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง

*นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 

*มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Pre Order

VDO

Application

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,เครื่องช่วยพยุงแขน

แขนไม่มีแรง,กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง)

ARMON รุ่น ELEMENTO (ระบบไฟฟ้า)

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง

 ARMON รุ่น Elemento (ระบบไฟฟ้า)

"อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนระบบไฟฟ้าสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง(แขนไม่มีแรง)"

     ARMON รุ่น Elemento เป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรงหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ใช้งานกับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Control) ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาแขนไม่มีแรงหรือมีข้อจำกัดในการใช้แขนและมือหรือผู้ที่ไม่สามารถใช้แขนและมือได้ในระยะเวลานาน ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง (RSI/CANS) โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนนี้จะช่วยชดเชยน้ำหนักหรือผ่อนแรงในการเคลื่อนไหวแขนด้วยระบบสปริง (Spring) กล่าวคือผู้ใช้งานจะใช้แรงในการเคลื่อนไหวบริเวณแขนหรือข้อมือน้อยลงเนื่องจากการสนับสนุน (Support) จากอุปกรณ์ช่วยพยุง Armon รุ่น Elemento นี้ โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระดับการชดเชยแรงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล (Remote Control) และสามารถหาระดับการชดเชยแรงที่เข้ากับตนเองได้อย่างง่ายดาย

     Armon รุ่น Elemento เป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยพยุงแขนได้ทุกทิศทางตามสรีรร่างกายและตามธรรมชาติของการเคลื่อนไหว จะเน้นไปที่การช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานมากกว่าที่จะเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนไหวแขนและข้อมือได้อย่างอิสระในทุกทิศทางและทำให้ผู้ใช้ได้ฝึกออกแรงและเคลื่อนไหวแขนได้ด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากอุปกรณ์อื่นที่มุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว

คุณสมบัติของอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) ARMON รุ่น Elemento
   • ชดเชยแรงแขน เป็นการช่วยลดแรงแขนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
   • สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
   • ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแขน
   • ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันง่ายและมีอิสระมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) ARMON รุ่น Elemento เหมาะกับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้
   • ผู้มีปัญหาแขนไม่มีแรง

   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA (Spinal Muscular Atrophy)
   • โรคเอมเอส (Multiple Sclerosis)
   • ผู้ที่มีอากาารปวดไหล่หรือปวดหลังทั่วไป
   • ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ
   • โรคไขข้อ
   • ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
   • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเต้านม

แขนไม่มีแรง,กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง

กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง,แขนไม่มีแรง

ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง Armon รุ่น Elemento ในกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) ARMON รุ่น Elemento
   • ช่วยพยุงแขนในการเล่นคอมพิวเตอร์, Tablet ที่วางอยู่บนโต้ะ โดยติดตั้งอุปกรณ์กับเก้าอี้ไฟฟ้า
   • ช่วยพยุงแขนในการดื่มน้ำหรือยกของ โดยติดตั้งอุปกรณ์กับฐานที่วางบนพื้น
   • ช่วยพยุงแขนในการยกช้อนกินข้าว โดยติดตั้งอุปกรณ์กับเก้าอี้ทำงาน

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง

ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Elemento สำหรับแขนขวา

แขนไม่มีแรง,กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง,อุปกรณ์กายภาพบำบัด

ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง)

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,แขนไม่มีแรง กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,แขนไม่มีแรง,เครื่องช่วยพยุงแขน

Keyword : กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง Arm support / Elemento ผู้มีปัญหาแขนไม่มีแรง/ กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง  / เครื่องช่วยพยุงแขน / แขนไม่มีแรง อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอุปกรณ์พยุงแขน/ กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง / Armon / Armon products/ อุปกรณ์กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด/ โรคเอ็มเอส 

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ข้อมูลทางเทคนิค

ระดับการชดเชยน้ำหนัก

600 ถึง 4500 กรัม โดยปรับเปลี่ยนน้ำหนักที่ชดเชยได้แบบ Stepless

สี

ดำ

Power supply

24 โวลต์ โดยที่ Elemento จะทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ > 12 โวลต์

วัสดุของ Housing

 

อลูมิเนียมผสมที่หล่อขึ้นรูปด้วยแรงดันสูง (Die cast aluminum) กับ ABS Plastic พลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทก, ความร้อนและคงรูปร่างได้ดี

ขนาดของ Housing กว้างxยาวxสูง

17x10x85 เซนติเมตร

Power consumption

Stand-by mode (แม้ว่ามอเตอร์จะไม่ทำงานแต่ก็ยังสามารถชดเชยแรงได้)

น้ำหนักรวม

6100 กรัม

ความปลอดภัย

ใช้ฟิวส์ขนาด 3,15 A

Download Manual : CLICK

นอนกรน-หยุดหายใจขณะนอน
   โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) เกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนต้นตีบแคบลงจ ซึ่งโรคนี้จะส่งผลให้ร่างกายและสมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

อ่านต่อ

นอนกรน-หยุดหายใจขณะนอน
   โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) เกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนต้นตีบแคบลงจ ซึ่งโรคนี้จะส่งผลให้ร่างกายและสมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ผู้สูงอายุกับการเตรียมพร้อมรับ “หน้าหนาว”
   เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นลง ทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ในหน้าหนาวได้

อ่านต่อ

ผู้สูงอายุกับการเตรียมพร้อมรับ “หน้าหนาว”
   เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นลง ทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ในหน้าหนาวได้

อ่านต่อ
อ่านต่อ

โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
   ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท

อ่านต่อ

โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
   ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท

อ่านต่อ
อ่านต่อ

รู้จักโรค ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรง
   โรค ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาท พบบ่อยในผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-65 ปี

อ่านต่อ

รู้จักโรค ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรง
   โรค ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาท พบบ่อยในผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-65 ปี

อ่านต่อ
อ่านต่อ

แผลเบาหวานกับสิ่งที่ควรรู้
   โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตอินซูลินที่ไม่เพียงพอหรือเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูง

อ่านต่อ

แผลเบาหวานกับสิ่งที่ควรรู้
   โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตอินซูลินที่ไม่เพียงพอหรือเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูง

อ่านต่อ
อ่านต่อ

แก้เวียนหัว เดินเซ ด้วยท่าบริหารง่าย ๆ
   เวียนหัว บ้านหมุน เดินเซ มักเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในหรือสมอง ทำให้สูญเสียการทรงตัว โดยจะมีอาการเวลาขยับศีรษะหรือใช้สายตา

อ่านต่อ

แก้เวียนหัว เดินเซ ด้วยท่าบริหารง่าย ๆ
   เวียนหัว บ้านหมุน เดินเซ มักเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในหรือสมอง ทำให้สูญเสียการทรงตัว โดยจะมีอาการเวลาขยับศีรษะหรือใช้สายตา

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ทำความรู้จักกับโรคเหน็บชา
   โรคเหน็บชา (Beriberi) คือ โรคทางระบบประสาทประเภทหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดอาการชาตามปลายมือ-ปลายเท้า สาเหตุมาจากการขาด Vitamin B1 (วิตามิน B1) หรือไธอามีน (Thiamine)

อ่านต่อ

ทำความรู้จักกับโรคเหน็บชา
   โรคเหน็บชา (Beriberi) คือ โรคทางระบบประสาทประเภทหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดอาการชาตามปลายมือ-ปลายเท้า สาเหตุมาจากการขาด Vitamin B1 (วิตามิน B1) หรือไธอามีน (Thiamine)

อ่านต่อ
อ่านต่อ

แผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง
   แผลกดทับ คือ แผลที่เกิดจากผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังถูกทำลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความทนทานของเนื้อเยื่อ ความแรงของการกดทับและระยะเวลาของการกดทับ

อ่านต่อ

แผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง
   แผลกดทับ คือ แผลที่เกิดจากผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังถูกทำลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความทนทานของเนื้อเยื่อ ความแรงของการกดทับและระยะเวลาของการกดทับ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke ในผู้สูงอายุ
   โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนของสมองได้ ซึ่งผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากอายุที่มากขึ้นและการเสื่อมสภาพของอวัยวะในร่างกาย

อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke ในผู้สูงอายุ
   โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนของสมองได้ ซึ่งผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากอายุที่มากขึ้นและการเสื่อมสภาพของอวัยวะในร่างกาย

อ่านต่อ
อ่านต่อ
expand_less